Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ!

ĐẾN VỚI PHIÊN HỌP TRỰC TUYẾN VỀ KẾ HOẠCH CÔNG VIÊN, NƠI GIẢI TRÍ VÀ KHU THIÊN NHIÊN Ở RENTON

Vui lòng cho chúng tôi biết quý vị muốn dành những ưu tiên nào cho Kế hoạch Công viên, Nơi giải trí và Khu thiên nhiên cập nhật ở Renton qua khảo sát ngắn trực tuyến này. Khảo sát này bao gồm một bản tóm tắt về quá trình quy hoạch và sau đó là các câu hỏi.

 

Có 16 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.